Vásárlási és szállítási feltételek

Cégadatok:

www.boda.hu web áruház üzemeltetője: Boda Kft.

Székhelye: 7632 Pécs, Melinda u. 2/2

Cégjegyzékszám: 02-09-065507

Adószám: 11548883-2-02

EU adószám: HU11548883

Bankszámlaszám: 10402427-49505252-53531021

IBAN: HU90 1040 2427 4950 5252 5353 1021

IBAN EUR: HU19 1040 2427 4950 5252 5353 1038

SWIFT CODE: OKHBHUHB

BANK NÉV: K&H Bank Zrt.

BANK CÍME: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.boda.hu web áruház autóalkatrészek forgalmazója.

1. A szerződést kötő felek

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak:
Boda Kft. 7632. Pécs, Melinda u. 2/2. adószám: 11548883-2-02, Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 02-09-065507, a továbbiakban röviden „Eladó”)
valamint az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban röviden „Vevő”). Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek.

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek egymással adásvételi szerződést kötnek, a szerződés, írásban kötött szerződésnek minősül, melyet nem iktatunk, amelynek alapján az Eladó a web áruházban kiválasztott terméket köteles a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani.

2.2 A Vevő a weboldalon különböző módokon (banki átutalás, utánvét, személyes átvétel, bankkártyás fizetés) köteles a termék, illetve termékek árát megfizetni, illetve átvenni.

2.3 A Vevő a weboldalon, látja a termék árát, leírását és túlnyomó részben fotóit (a képek csak illusztrációk). Amennyiben egy termékről nem áll rendelkezésre fotó, azt a vevő kérheti e-mail-ben a megrendeles@boda.hu e-mail címre küldve.

3. A szerződés létrejötte

3.1 A Vevő a web áruházban regisztrálás nélkül is korlátlanul böngészhet a termékek között, de vásárolni csak regisztrációval lehetséges. A regisztráció nem vonja magával a vásárlási kötelezettséget. A Felek között a szerződés a megrendelés gomb megnyomásával jön létre.

3.2 Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek. Ha valamelyik termék nem található meg a web áruház készletében, erről a vevőt a web áruház ügyfélszolgálata értesíti. Ebben az estben a Vevő elállhat a vásárlási szándékától, vagy másik termékre cserélheti.

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatosan

4.1 Amennyiben a Vevő a regisztráció kitöltését, hibásan, valótlan adatot vagy pontatlanul adja meg, ebben az esetben az Eladó a felmerülő problémákért semmiféle felelősséget nem vállal. Eladónak jogában áll a Vevőt törölni az adatbázisából. Rossz adatok megadásával, az ügyfélszolgálat e-mailben, vagy telefonon nem éri el a Vevőt, ebben az esetben a csomag kiszállítását az Eladó megtagadhatja.

4.2 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Az elállás írásban történik, ehhez elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül e-mail-en a megrendeles@boda.hu email címre. Az elállási jog 8 munkanapon belül indoklás nélkül gyakorolható. A terméket kifogástalan állapotban (címkésen) és számlával együtt a Vevő saját költségén visszaküldi a Boda Kft. 7632 Pécs, Melinda u 2/2. szám alá. Ha valamelyik feltételnek nem tesz eleget, elállásra és cserére nincs módja. Eladó követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.
A Vevő kicserélheti a terméket, más termékre, illetve termékekre. Személyesen is visszahozhatja telephelyünkre (Boda Kft. 7632 Pécs, Melinda u 2/2.) és itt személyesen is levásárolhatja az összeget.

4.3. Ha a Vevő Az áru ellenértékét kéri, akkor az Eladó köteles 30 napon belül visszautalni a Vevő által meghatározott bankszámlájára az összeget. Az Ön megrendelésének, azaz velünk kötött szerződésének teljesítése során a 17/1999. Kormányrendeletnek megfelelően járunk el. Hibás teljesítés esetén a szavatosságra vonatkozó vásárlási igényeket a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet alapján rendezzük. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.

4.4. Pénzvisszatérítés a Vevőnek bankszámlára történik. Amennyiben a Vevő nem rendelkezik bankszámlával, vagy nem szeretné Eladó által a visszautalandó összeget a Vevő a saját bankszámlájára helyeztetni, e helyett az Eladót felkéri, hogy a visszautalandó összeget banki átutalás helyett postai úton juttassa el a Vevő részére, ebben az esetben minden felmerülő postai költség a Vevőt terheli.

5. Szállítási feltételek

5.1 A termékek átadása személyes átvétellel, GLS futárszolgálattal vagy Innight szállítmányozási szolgáltatással való házhozszállítással történik. Hagyományos Postai csomagban árut nem küldünk.

5.2 Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül a terméket átadja a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.

5.3 A csomagküldésből származó esetleges kárért vagy késedelemért a csomagküldő szolgálat teljes körű felelősséget vállal. Ezekért, a problémákért az Eladót semmi felelősség nem terheli.

5.4 Amennyiben a szállítás bármely okból meghiúsul, a futárszolgálat mindenkori üzletszabályzatának megfelelően kell eljárni. Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítéskor sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a futárszolgálat üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a futárszolgálat a csomagot visszaküldi az Eladónak. Abban az esetben, ha a Vevő úgy dönt, hogy visszaküldi a csomagot, vagy nem veszi át, minden szállításból adódó költség a Vevőt terheli.

5.5 A belföldi szállítás díja a szállítmányozók mindenkori díjszabása szerint alakul. A szállítási díj összegét az Eladó a Vevővel még a csomag elküldése előtt közli.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék vételárárnak és a szállítási díjnak megfizetése utánvéttel, bankkártyával, PayPal-al (www.paypal.com) vagy előzetes banki átutalással lehetséges.

6.2 Az utánvéttel való fizetéses szállítás esetén a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a futárszolgálat mindenkori üzletszabályzata szerint.

6.3 Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó a K&H-nál vezetett 10402427-49505252-53531021 számú számlájára utalja át a vételárat. Eladó addig nem küldi el a megrendelt terméket, amíg a megrendelt termék vételára + szállítási költsége (a megrendelés visszaigazolásában látható összeg) nem került az Eladó számlájára.

6.4 A Vevő minden esetben köteles megvárni a visszaigazolást, hogy az előrefizetések esetén (banki utalás, bankkártyás fizetés, PayPal) a Vevő rendelkezésére álljon minden információ a készleten lévő termékekről és a szállítási költségről.

6.5 Az árak magyar forintban vannak feltüntetve és tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t.

6.6 Könyv visszaküldése esetén csak tiszta, új, nem kiolvasott könyvnek az értékét áll módunkban visszaszolgáltatni.

7. Garancia

7.1 Az Eladó a termékekre 12 hónap csere garanciát vállal a vásárlást bizonyító számla (vagy számla másolat) ellenében.

7.2 A meghibásodott alkatrészt a Vevő visszaküldi vagy visszahozza személyesen a Boda Kft. 7632 Pécs, Melinda u 2/2. címre a számlamásolattal együtt, ezt követően az Eladó 8 munkanapon belül köteles kivizsgálni a garanciális igény jogosságát. Amennyiben a garanciális igény jogosan áll fenn, úgy a Vevő az értesítést követően át tudja venni az új alkatrészt a Boda Kft. 7632 Pécs, Melinda u 2/2. címen vagy amennyiben csomagküldéssel rendelt, úgy az Eladó a saját költségén elküldi a vevőnek egy garanciális bizonylat kíséretével.

7.3 Vevő a garanciális igényével kizárólag a számla (vagy számlamásolat) bemutatásával élhet.

7.4 Ha a megrendelt termék nem lett megfelelő, a terméket kifogástalan állapotban (címkésen) számlával együtt a Vevő saját költségén visszaküldi a Boda Kft. 7632 Pécs, Melinda u 2/2. szám alá. A csomagot a Vevő ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal köteles küldeni, mert az Eladó felelősséget a csomagért csak nyom követhető küldeményként vállal. Amennyiben az Eladó nem tudta kicserélni a terméket a Vevő kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti. A Vevő az összeget levásárolhatja vagy visszakérheti.

8. Adatvédelem

Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokra a regisztráció ideje alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Boda Kft.
7632 Pécs, Melinda u 2/2.
Tel.: (06-72) 438-041, 538-041
E-mail: megrendeles@boda.hu

A Vevő jelen szerződéses feltételeket elfogadja, a regisztrációs folyamat kitöltésével elismeri, hogy a szerződés minden pontját megértette.
Amennyiben a jelen szerződés tejesítése folyamán a Szerződő Felek között jogvita keletkezne, úgy azt Szerződő Felek előzetesen egyeztető tárgyaláson kísérelik meg tisztázni. Amennyiben az egyeztető tárgyalásuk eredménytelenül zárul, a jogvita eldöntése első fokon a Baranya Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik.


Pécs, 2020. január 7.
Boda Kft.

Termékkategóriák